Πρακτική Άσκηση

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση πατήστε εδώ

Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του Τμήματος
Επίκουρος καθηγητής, Παναγιώτης Κόκκινος
p.kokkinos@uop.gr
https://eclass.uop.gr/courses/DS112

Έντυπα πρακτικής άσκησης

Έντυπα πρακτικής άσκησης μέσω τηλεργασίας