Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση έχει στόχο την αποτελεσματική σύνδεση των φοιτητών του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων με την αγορά εργασίας. Παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εργαστούν πάνω στα αντικείμενα των σπουδών τους σε πραγματικές συνθήκες ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο και γενικότερα να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία.

Στο Τμήμα προσφέρονται τρεις τύποι πρακτικής άσκησης:

Η πρακτική άσκηση είναι προαιρετική για τους φοιτητές του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και η εκπόνησή της αναγνωρίζεται ως μέρος των υποχρεώσεων για τη λήψη πτυχίου μέσω των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής «Πρακτική άσκηση» (6 μονάδες ECTS) και «Πρακτική άσκηση Erasmus» (12 μονάδες ECTS).

Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., από την οποία θα λάβουν 10 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) για τη λήψη του πτυχίου τους, για όλους τους παραπάνω τύπους πρακτικής.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρακτική άσκηση.

Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του Τμήματος
Επίκουρος καθηγητής, Παναγιώτης Κόκκινος
p.kokkinos@uop.gr
https://eclass.uop.gr/courses/DS112

Έντυπα πρακτικής άσκησης

Έντυπα πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Έντυπα πρακτικής άσκησης μέσω τηλεργασίας

Ανακοινώσεις και θέσεις πρακτικής άσκησης που κοινοποιήθηκαν στο τμήμα