Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Το τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσφέρει ένα σύγχρονο και πιστοποιημένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, παρέχοντας ισχυρές θεωρητικές και πρακτικές βάσεις στους τομείς της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των δικτύων, του διαδικτύου και του υλικού των υπολογιστών. 

Οι παρεχόμενες γνώσεις και το πτυχίο του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αποτελούν εφόδια για την μετέπειτα επαγγελματική πορεία. 

Επιπλέον, το ακαδημαϊκό περιβάλλον του τμήματος μας, που φιλοξενείται σε ένα καινούριο κτίριο και η θερμή φιλοξενία της πόλης της Σπάρτης, είναι στοιχεία που προσφέρονται για την ομαλή ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών/φοιτητριών μας.

Παναγιώτης Κόκκινος
Αναπληρωτής Καθηγητής