Δηλώσεις μαθημάτων

Οι δηλώσεις μαθημάτων γίνονται μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά ύστερα από σχετική ανακοίνωση.

Για να συνδεθείτε στην Ηλεκτρονική Γραμματεία πατήστε εδώ.

Οδηγός χρήσης Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Οδηγός ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων