Ακαδημαϊκή ταυτότητα

Ιστοσελίδα στην οποία εισέρχεστε με τον ιδρυματικό λογαριασμό σας και υποβάλλετε αίτηση για απόκτηση ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο). 

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε στην ηλεκτρονική υπηρεσία απόκτησης ακαδημαϊκής ταυτότητας