Διδακτορικές σπουδές

Tο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων δέχεται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων με σκοπό την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Παρέχονται οι παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:

 • Λογισμικό, Πληροφοριακά Συστήματα και Θεωρητική Πληροφορική
 • Υλισμικό, Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνίες

Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

 • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στον κλάδο των Ψηφιακών Συστημάτων και συναφών επιστημών και κλάδων
 • Η δημιουργία επιστημόνων ερευνητών κατόχων Δ.Δ. ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Συστημάτων
Κριτήρια Εισαγωγής και Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Στο Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή όσοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο) και έχουν ερευνητική δραστηριότητα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να κατατίθενται οποιαδήποτε περίοδο του ακαδημαϊκού έτους.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Πατήστε εδώ για να δείτε τον κανονισμό των διδακτορικών σπουδών. 

Τροποποίηση κανονισμού

Ιδρυματικό Αποθετήριο – Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου

Το έγγραφο Άδειας Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου πρέπει να συμπληρώνεται από όσους ολοκληρώνουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ένα (1) αντίγραφο που απευθύνεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο διδάκτωρ που έχει ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων καταθέτει πέρα από το έγγραφο με τον τίτλο “Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου” και ένα (1) αντίγραφο της διδακτορικής του διατριβής στη γραμματεία του τμήματος με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του τμήματος (τηλ. 27310 – 82240)

Έντυπα
 • Αίτηση υποψηφιότητας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής   [doc]
 • Αίτηση ανανέωσης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής   [doc]   [pdf
Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτήσεων

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των αιτήσεων, ανά θεματική κατεύθυνση, είναι οι εξής:

 • Λογισμικό, Πληροφοριακά Συστήματα και Θεωρητική Πληροφορική
  Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων:
  Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής Διονύσης Μάργαρης
  Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκινος
  Αναπληρωματικό μέλος, Επίκουρος Καθηγητής Θάνος Παπαδημητρίου
 • Υλισμικό, Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνίες
  Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων:
  Επίκουρος Καθηγητής Θάνος Παπαδημητρίου
  Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκινος
  Επίκουρος Καθηγητής Πάνος Φιλιππόπουλος
  Αναπληρωματικό μέλος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Λιαπέρδος
Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • Αντωνόπουλος Σταύρος
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Ολιστική Προσέγγιση στον Παιδικό Εμβολιασμό με χρήση Τεχνολογικών Μεθόδων καθοδήγησης από δεδομένα
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
 • Καζολιάς Αναστάσιος
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Ψηφιακή Τρισδιάστατη Σάρωση, Ανάλυση Δεδομένων και Διαχείριση Επιλεγμένων Μνημείων της Πυλίας και της Επιδαύρου, με Συνδυαστική Χρήση Εναέριου Συστήματος Lidar Και Επίγειου Γεωδαιτικού 3D Laser Scanner
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκινος
 • Κομπότη Αγγελική
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Τρισδιάστατη Αποτύπωση για την Παρακολούθηση και Διαχείριση Αρχιτεκτονικών Συνόλων στους Αρχαιολογικούς Χώρους Παλαιόκαστρο Πύλου και Γεράκι Λακωνίας
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
 • Κονιδάρης Δημήτριος
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Μηχανισμοί Παραγωγής Συστάσεων για Υπολογιστικά Νέφη
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκινος
 • Κουτράκης Κωνσταντίνος
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Iχνηλάτηση (ανώνυμη / επώνυμη) και αξιολόγηση σημείων ενδιαφέροντος / ανάλυση συμπεριφοράς επισκεπτών, σε εσωτερικούς δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, πάνω από υποδομή Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT)
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Πάνος Φιλιππόπουλος
 • Λαντζούνη Μαρίνα
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Ψηφιακά και Επιτραπέζια Παιχνίδια για τη Βιολογία. Καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και δημιουργία ψηφιακών και επιτραπέζιων – ελεύθερα προσβάσιμων – παιχνιδιών για τη διδασκαλία της βιολογίας
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
 • Λογοθέτου Γαβριέλα
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Οξειδωμένα Σιδηρά και Χάλκινα Ανασκαφικά Τέχνεργα: Τεχνολογία, Σύσταση και Ψηφιακή Διαχείριση Δεδομένων
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
 • Μητσός Δημήτριος
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Διάβρωση Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Ατμοσφαιρική Ρύπανση. Συλλογή Αναλυτικών και Περιβαλλοντικών Δεδομένων και Ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Διαχείρισής τους
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
 • Σγαρδέλης Κυριάκος
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Λογισμικού Εκτίμησης Κοινωνικών Τάσεων, βασισμένα σε Πληροφορία στα Κοινωνικά Δίκτυα και σε Τεχνικές Συστημάτων Συστάσεων
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Διονύσης Μάργαρης
 • Σπυροπούλου Ελισσάβετ
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Η διδασκαλία (εφαρμογή και αξιολόγηση) της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σύμφωνα με τις αρχές της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων καθοδηγούμενη από δεδομένα
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
 • Χιωτάκη Δομνίκη
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης Και Μοντελοποίησης Παικτών Για Την Παραγωγή Προσαρμοζόμενου Μαθησιακού Περιεχομένου Και Εμπειριών Μάθησης
  Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος