Διδακτορικές σπουδές

Tο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων δέχεται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων με σκοπό την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.). Παρέχονται οι παρακάτω θεματικές κατευθύνσεις:

 • Λογισμικό, Πληροφοριακά Συστήματα και Θεωρητική Πληροφορική
 • Υλισμικό, Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνίες

Οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται ως εξής:

 • Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας στον κλάδο των Ψηφιακών Συστημάτων και συναφών επιστημών και κλάδων
 • Η δημιουργία επιστημόνων ερευνητών κατόχων Δ.Δ. ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Συστημάτων
Κριτήρια Εισαγωγής και Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Στο Διδακτορικό Δίπλωμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή όσοι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο) και έχουν ερευνητική δραστηριότητα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να κατατίθενται οποιαδήποτε περίοδο του ακαδημαϊκού έτους.

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

Ο κανονισμός διδακτορικών σπουδών είναι διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή εδώ (ΦΕΚ).

Ιδρυματικό Αποθετήριο – Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου

Το έγγραφο Άδειας Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου πρέπει να συμπληρώνεται από όσους ολοκληρώνουν τη διδακτορική τους διατριβή σε ένα (1) αντίγραφο που απευθύνεται στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο διδάκτωρ που έχει ολοκληρώσει τη διδακτορική του διατριβή στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών καταθέτει πέρα από το έγγραφο με τον τίτλο “Άδεια Ηλεκτρονικής Διάθεσης Τεκμηρίου” και ένα (1) αντίγραφο της διδακτορικής του διατριβής στη γραμματεία του τμήματος με την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του τμήματος (τηλ. 27310 – 82240)

Έντυπο αίτησης

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο της αίτησης για διδακτορικό δίπλωμα: Έντυπο Αίτησης Δ.Δ.

Επιτροπές Αξιολόγησης Αιτήσεων

Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των αιτήσεων, ανά θεματική κατεύθυνση, είναι οι εξής:

 • Λογισμικό, Πληροφοριακά Συστήματα και Θεωρητική Πληροφορική
  Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων:
  Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκινος
  Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Φιλιππόπουλος
  Αναπληρωματικό μέλος, Επίκουρος Καθηγητής Νεκτάριος Κρανίτης
 • Υλισμικό, Επικοινωνίες και Τηλεπικοινωνίες
  Επιτροπή αξιολόγησης αιτήσεων:
  Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Φιλιππόπουλος
  Επίκουρος Καθηγητής Νεκτάριος Κρανίτης
  Επίκουρος Καθηγητής Ιωάννης Λιαπέρδος
  Αναπληρωματικό μέλος, Επίκουρος Καθηγητής Παναγιώτης Κόκκινος
Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • Σταύρος Αντωνόπουλος
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Ολιστική προσέγγισης στην παιδική παχυσαρκία με χρήση τεχνολογικών μεθόδων καθοδήγησης από δεδομένα
  Επιβλέπων Καθηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
 • Μαρίνα Λαντζούνη
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Ψηφιακά και Επιτραπέζια Παιχνίδια για τη Βιολογία. Καταγραφή, ταξινόμηση, αξιολόγηση και δημιουργία ψηφιακών και επιτραπέζιων – ελεύθερα προσβάσιμων – παιχνιδιών για τη διδασκαλία της βιολογίας
  Επιβλέπων Καθηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος
 • Δομνίκη Χιωτάκη
  Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Χρήση Τεχνικών Μηχανικής Μάθησης Και Μοντελοποίησης Παικτών Για Την Παραγωγή Προσαρμοζόμενου Μαθησιακού Περιεχομένου Και Εμπειριών Μάθησης
  Επιβλέπων Καθηγητής: Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Πουλόπουλος