Αρχική

Δρ. Φιλιππόπουλος Πάνος | Επίκουρος καθηγητής

Σας καλωσορίζω στην ακαδημαϊκή μου ιστοσελίδα, η οποία απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (σπουδαστές, συναδέλφους, κ.α.), με πληροφορίες σχετικά με την επαγγελματική μου εμπειρία και το διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο που προσφέρω στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Πελοποννήσου. Σας εύχομαι καλή πλοήγηση!

 

Έρευνα | Εκπαιδευτικό | Διοικητικό έργο

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Προσαρμοστική Κωδικοποίηση Σήματος, Μοντέλα Χρηστών / Υπηρεσιών και Ποιότητα Εμπειρίας (QoE) σε κινητά δίκτυα 4G, Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Εντοπισμού Θέσης (LBS), Ενοποίηση Δορυφορικών & Επίγειων Κινητών Δικτύων (S-UMTS), Αρχιτεκτονικές ενοποίησης υπηρεσιών σε δίκτυα 3G/4G, Επιχειρησιακή Μοντελοποίηση σε κινητά δίκτυα και περιβάλλοντα Διεισδυτικών Υπηρεσιών (pervasive services) και ενοποιημένη διαχείριση IP υπηρεσιών. Έχω συμμετάσχει στη συγγραφή βιβλίου για ενοποιημένη διαχείριση IP υπηρεσιών και πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά και συνέδρια.
 

Δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές

Περιοδικά / Βιβλία

 

Εκπαιδευτικό έργο στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Ασύρματες & Προσωπικές Επικοινωνίες 6ο Εξ. (Θεωρία & Εργαστήριο)
Κινητές & Προσωπικές Επικοινωνίες 5ο Εξ. (Θεωρία)
Πρωτόκολλα & Υπηρεσίες Επικοινωνιών 7ο Εξ. ( Θεωρία & Εργαστήριο)
Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα ΙΙ 6ο Εξ. (Θεωρία)
Σεμινάριο Τελειοφοίτων 7ο Εξ. (Θεωρία)

Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών στις περιοχές Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Δικτύων, Τεχνολογίες GPS, Green ICT, Έξυπνες Ετικέτες RFID, Ευρυζωνικά MAN, Μοντέλα Υπηρεσιών & Χρηστών 4G, Πρωτόκολλα Δρομολόγησης Σηματοδοσίας Δικτύων 3G/4G, "Πράσινες" Τεχνολογίες Αποϋλοποίησης, Ποιότητα Εμπειρίας (QoE) σε ασύρματες φωνητικές υπηρεσίες (VoIP), Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-GIF), Λειτουργική Αρχιτεκτονική Τράπεζας Χρόνου (bartering), κ.α.

Αναλυτικά η διδασκαλία μαθημάτων (Οκτ. 2010 - Ιουν. 2013)
Αναλυτικά η διδασκαλία μαθημάτων (Οκτ. 2013 - Ιουν. 2014)

Αναλυτικά η επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών & Πρακτικών Ασκήσεων (Οκτ. 2010 - Ιουλ. 2013)
Αναλυτικά η επίβλεψη Πτυχιακών Εργασιών & Πρακτικών Ασκήσεων (Οκτ. 2013 - Ιουλ. 2014)

Προετοιμασία εκπαιδευτικού εγχειριδίου στην περιοχή της μοντελοποίησης και επαλήθευσης πρωτοκόλλων σε κατανεμημένα συστήματα

 

Διοικητικό & άλλο Έργο στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ακαδ. Έτος 2014-15

Προϊστάμενος Τμήματος Ακαδ. Έτος 2013-14

Προϊστάμενος Τμήματος Ακαδ. Έτος 2012-13

Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Ακαδ. Έτος 2011-12

Οργάνωση της κατεύθυνσης «Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων» του Τμήματος
Σχεδίαση (σύνταξη προδιαγραφών και τεχνική περιγραφή) και επίβλεψη (συμμετοχή σε τεχνικές επιτροπές παραλαβής εξοπλισμού) του εξοπλισμού 5 νέων σύγχρονων Εργαστηρίων για το Τμήμα (Κεραιοσυστημάτων, Επεξεργασίας Σήματος, Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων, Οπτικών Δικτύων, Μοντελοποίησης Τηλεπικοινωνιακών Πρωτοκόλλων & Υπηρεσιών) στα πλαίσια της προκήρυξης 3018/16.07.2012 «Προμήθεια νέου εργαστηριακού και τεχνολογικού εξοπλισμού του ΑΤΕΙ Καλαμάτας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτ. Ελλάδας –Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-13». Τα πρώτα 2 εργαστήρια αναμένεται να λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 (έχει παραδοθεί εξοπλισμός αξίας 186.960€), ενώ τα υπόλοιπα βρίσκονται υπό κατασκευή (σε εξέλιξη προμήθεια εξοπλισμού αξίας 120.000€)

Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού

Επιστημονικός Υπεύθυνος / Συντονιστής 2ης Ημέρας Καριέρας - Διασύνδεσης με την Αγορά

Επιστημονικός Υπεύθυνος Δράσης «Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός»

Επιστημονικός υπεύθυνος τριήμερης δράσης επαγγελματικής συμβουλευτικής

Συμμετοχή στην Ιδρυματική και Συμβουλευτική Επιτροπή ΔΑΣΤΑ για την απασχόληση και σταδιοδρομία σπουδαστών

Οργάνωση & Συμμετοχή στην 1η Ημερίδα Σταδιοδρομίας ΤΕΠΛΗΤ

Οργάνωση & Συμμετοχή στη Δράση Σεμινάρια Επιχειρηματικότητας.

Επιστ. Υπεύθ. πρότασης ΠΕΓΑ (Επικαιροποίηση Γνώσης Αποφοίτων - κατάταξη 1η πανελλαδικά στο πεδίο «πληροφορική»)

Τμηματικός υπεύθυνος για το πρόγραμμα Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ)
Οργάνωση και αξιολόγηση του μαθήματος «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» (συνεχώς από το 2012), οργάνωση και υλοποίηση Προγράμματος Σεμιναρίων Επιχειρηματικότητας (20-27/03/2013) παραδίδοντας διαλέξεις με τίτλους «Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων & eCommerce» και «Διαδικασίες Διασφάλισης & Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας», οργάνωση ημερίδας «MOKE: success stories» (29/5/2013) με αντικείμενο τις ιστορίες επαγγελματικής επιτυχίας αποφοίτων του Ιδρύματος, οργάνωση ημερίδας «Εργαστήρι Δημιουργικότητας» (16/1/2014), οργάνωση και εποπτεία της Δράσης «Δημιουργία Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans) με την καθοδήγηση Μεντόρων» (Απρίλιος-Μάιος 2014) με αντικείμενο την υλοποίηση πρότυπων επιχειρηματικών σχεδίων πάνω σε καινοτόμες ιδέες από σπουδαστές του τμήματος

Τμηματικός Υπεύθυνος για το Πρόγραμμα ERASMUS

Επιτροπή Κριτηρίων Χρηματοδότησης Δημοσιεύσεων μελών Ε.Π.

Συντακτική Επιτροπή Περιοδικού ΚΑΛΑΜΑdata

Επιτροπή Νομοθεσίας Ραδιοηλεκτρονικής

Ιδρυματικός Τεχνικός Υπεύθυνος του έργου «Ανοικτά Ψηφιακά Μαθήματα στο ΤΕΙ Καλαμάτας» (eClass)

Πρόταση Μεταδιδακτορικής Έρευνας LEADSTAR

Βιογραφικό

Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα

Σεπτέμβριος 2012 - Αύγουστος 2014

Επίκουρος Καθηγητής - Προϊστάμενος Τμήματος ΤΜΗΠ

Σεπτέμβριος 2010 - Αύγουστος 2012

Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Πελοποννήσου

Ιανουάριος 2009 - Σεπτέμβριος 2010

Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - Υπουργείο Οικονομίας
Διαχειριστής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Operational Programme Manager) «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ) και «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΨΣ), στέλεχος της Μονάδας Β (ένταξη & παρακολούθηση έργων, επιθεωρήσεις)

Ιανουάριος 2008 - Δεκέμβριος 2008

Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - Υπουργείο Οικονομίας
Διαχειριστής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Operational Programme Manager) «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ) και «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΨΣ), στέλεχος της Μονάδας Α (Προγραμματισμού & Αξιολόγησης)

Οκτώβριος 2007 - Δεκέμβριος 2007

Μονάδα Οργάνωσης & Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης - Υπουργείο Οικονομίας
Διαχειριστής Επιχειρησιακού Προγράμματος (Operational Programme Manager) «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ), στέλεχος της Μονάδας Α (Προγραμματισμού & Αξιολόγησης)

Μάιος 2007 - Σεπτέμβριος 2007

Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείο Ανάπτυξης
Διαχειριστής (Project Manager), επιφορτισμένος με την τεχνική και διοικητική επίβλεψη και τον συντονισμό της ομάδας των εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίησή του έργου ΕΠΕΤΕ (στο πλαίσιο του Άξονα 8, μέτρο 8.3, δράση 8.3.4. του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓ?ΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ», συγχρηματοδοτούμενο κατά 88% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)

Απρίλιος 2005 - Απρίλιος 2007

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος"
Διαχειριστής Έργων Ε&Α (R&D Project Manager)

Ιανουάριος 2004 - Μάρτιος 2005

Temagon Α.Ε. (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τηλ/νιών & Πληροφορικής)
Τομεάρχης Ε&Α, Δ/ση Χρηματοδοτούμενων Προγρ/των / Τεχνικός Διαχειριστής Ε&Α

Ιανουάριος 2002 - Δεκέμβριος 2003

ΟΤΕ Consulting Α.Ε. (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τηλ/νιών & Πληροφορικής)
Τομεάρχης Ε&Α / Τεχνικός Διαχειριστής Ε&Α, Δ/ση Χρηματοδοτούμενων Προγρ/των

Οκτώβριος 1999 - Δεκέμβριος 2001

ΟΤΕ Consulting Α.Ε. (Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τηλ/νιών & Πληροφορικής)
Σύμβουλος Τηλ/νιών / Τεχνικός Διαχειριστής Ε&Α, Δ/ση Διεθνών Έργων & Προγρ/των

Ιανουάριος 1994 - Ιούλιος 1999

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών
Μηχανικός Έργων - Βοηθός Ερευνητής (εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής)

Επικοινωνία

Διεύθυνση

ΤΕΙ Πελοποννήσου
Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (έδρα: Σπάρτη)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Κτήριο Βαλιώτη, περιοχή Κλαδά
23100, Σπάρτη

Τηλέφωνο 2731082240 (εσωτ. 510)
FAX 2731082279
Email p.filippopoulos@teipel.gr