Κανονισμός διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων

Πατήστε εδώ για να δείτε τον κανονισμό διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων του Τμήματος.