Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες,

Όπως γνωρίζετε όλα τα μαθήματα προσφέρονται πλέον εξ’ ολοκλήρου από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη διεύθυνση https://eclass.uop.gr.

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές/φοιτήτριες να προβούν άμεσα στις παρακάτω ενέργειες, πριν την έναρξη της εξεταστικής Φεβρουαρίου:

  1. Όσοι/όσες δεν έχουν ακόμα ενεργοποιήσει τον ακαδημαϊκό λογαριασμό email “όνομα_χρήστη@go.uop.gr”, να το πράξουν άμεσα σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ.
  2. Όσοι/όσες δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο eclass των μαθημάτων που παρακολουθούν και επιθυμούν να εξεταστούν, να το πράξουν άμεσα.
  3. Να ενημερώσουν υποχρεωτικά το ακαδημαϊκό email τους “όνομα_χρήστη@go.uop.gr” στο προφίλ τους στο Eclass, αντικαθιστώντας όποιο άλλο προσωπικό email έχουν χρησιμοποιήσει για την ενεργοποίηση του λογαριασμού τους.