Πατήστε εδώ για να δείτε το τροποποιημένο πρόγραμμα μαθημάτων.

Για την έναρξη διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.

  • Ενσωματωμένα Συστήματα και ΙοΤ
  • Έλεγχος Ορθής Λειτουργίας Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων
  • Τεχνολογία Λογισμικού