Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος στις 7.5.2021 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Ο μέγιστος αριθμός των εξαμήνων φοίτησης που τίθεται ως προϋπόθεση προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να λάβουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης προπτυχιακοί φοιτητές τμημάτων ΤΕΙ, [ … ], προσαυξάνεται, σε περίπτωση που στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των Τμημάτων Τ.Ε.Ι. περιλαμβάνεται κλινική, πρακτική ή εργαστηριακή άσκηση, η πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση των οποίων δεν κατέστη δυνατή μετά τη θέση σε εφαρμογή των διατάξεων περί λήψης μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. https://praktiki.uop.gr/content/31442
  • Η ορκωμοσία των πτυχιούχων θα λάβει χώρα την εβδομάδα από 14 έως 18 Ιουνίου
  • Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 26 Μαΐου