Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος στις 2.11.2021 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Κανόνες αντί πτυχιακής.

Για τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ (επιτυχόντες έως το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019), δεδομένου ότι ο οδηγός σπουδών τους επέτρεπε την επιλογή μαθημάτων αντί πτυχιακής θα ισχύει για φέτος (2021-2022) τα ακόλουθα:

  • Όποιος έχει περάσει τουλάχιστον 1 μάθημα αντί πτυχιακής (άρα είχε επιλέξει αυτό το δρόμο για τη λήψη πτυχίου και τον είχε αρχίσει) μπορεί να πάρει εναπομείναντα μαθήματα (3) αντί πτυχιακής από τα προσφερόμενα στο νέο πρόγραμμα σπουδών και άρα να ολοκληρώσει χωρίς πτυχιακή εργασία.
  • Όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή αυτοί που ποτέ δεν πέρασαν τουλάχιστον ένα μάθημα αντί πτυχιακής, θα πρέπει να επιλέξουν πτυχιακή εργασία.
  • Αν για κάποιο λόγο, κάποιος φοιτητής είχε επιλέξει μαθήματα αντί πτυχιακής και είχε περάσει τουλάχιστον 1 (περίπτωση α παραπάνω), τότε μπορεί να εγκαταλείψει αυτό το δρόμο και να πάρει πτυχιακή. Σε αυτή την περίπτωση όμως δε μπορεί να επιστρέψει στην περίπτωση α αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσει την πτυχιακή.
  • Αν κάποιος φοιτητής δε συμπληρώνει τα απαιτούμενα ECTS για τη λήψη πτυχίου με τα διαθέσιμα μαθήματα στο νέο πρόγραμμα σπουδών τότε θα πρέπει υποχρεωτικά να πάρει πτυχιακή ώστε να έχει διαθέσιμα μαθήματα και να συμπληρώσει τα απαιτούμενα ECTS.

Τα μαθήματα αντί πτυχιακής εργασίας θα είναι:

  • Μεγάλες Βάσεις Δεδομένων
  • Σχεδίαση και Προσομοίωση Συστημάτων
  • Ασφάλεια Υλικού

Τα ίδια μαθήματα μπορεί κάποιος να τα πάρει κανονικά και όχι απαραίτητα αντί πτυχιακής.