Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος στις 15.4.2021 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Το μάθημα “Τεχνολογία έξυπνων καρτών” θα βαθμολογηθεί με εργασίες
  • Το μάθημα “Θεωρία γραφημάτων” θα βαθμολογηθεί με εξέταση θεωρίας (βαρύτητα 40%) και εργασίες (βαρύτητα 60%)
  • Το μάθημα “Διδακτική της πληροφορικής” θα βαθμολογηθεί με εξέταση θεωρίας (βαρύτητα 60%) και εργασίες (βαρύτητα 40%)
  • Το μάθημα “Ανάλυση και σχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων” θα βαθμολογηθεί με εργασίες

Η ενισχυτική διδασκαλία των νέων μαθημάτων θα ξεκινήσει μετά το Πάσχα. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο διδασκαλίας του κάθε μαθήματος θα δοθούν από τους αντίστοιχους  διδάσκοντες.