Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος στις 12.5.2021 σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  • Έναρξη της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία
    H Γενική Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αποφάσισε την έναρξη της πρακτικής άσκησης με φυσική παρουσία από τις 24/05/2021 για όλους τους φοιτητές, είτε ευρισκόμενοι σε αναστολή πρακτικής ή σε πρακτική με τηλεργασία.
    Όσοι φοιτητές βρίσκονται σε αναστολή θα συναφθεί μεταξύ των τριών μελών (φορέας, τμήμα, φοιτητής) Παράταση Σύμβασης με την νέα ημερομηνία έναρξης και λήξης της πρακτικής και στην οποία θα περιλαμβάνεται το υπόλοιπο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των 6 μηνών.
    Οι φοιτητές σε πρακτική με τηλεργασία θα πρέπει να σημειώσουν στο βιβλίο πρακτικής τους ότι βρίσκονταν σε τηλεργασία μέχρι 24/5.