Πατήστε εδώ για να δείτε την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων.

Προσοχή: Η πρόκληση δεν αφορά φοιτητές της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από 03/04/2023 έως 28/04/2023.