Δείτε εδώ το επικαιροποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων.

Το μάθημα Ανάλυση & Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων (4ο εξάμηνο) θα διδάσκεται κάθε Πέμπτη 13:00-17:00.