Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 19/11/2020 αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων διδασκόντων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 407/80.

Τυχόν υπομνήματα παρακαλούμε να αποσταλούν στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 23/11/2020.

Πίνακες κατάταξης