Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος της Ηλεκτρονικής Γραμματείας, σας ενημερώνουμε ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.