Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους παλαιούς πτυχιούχους του Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του πρώην ΤΕΙ Καλαμάτας σχετικά με την παραλαβή των πτυχίων τους σε πάπυρο για τα ακόλουθα:

  • Οι πάπυροι όσων είχαν ορκιστεί έως και τον Δεκέμβριο του 2013 είναι έτοιμοι και στην πλειοψηφία τους έχουν παραληφθεί από τους κατόχους των αντίστοιχων πτυχίων. Όσοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν ακόμη παραληφθεί τηρούνται στο αρχείο του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων στη Σπάρτη. Μπορούν να παραληφθούν οποιαδήποτε στιγμή, είτε άμεσα στην τρέχουσα περίοδο με ραντεβού με τη Γραμματεία του Τμήματος, ή και οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ραντεβού όταν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.
  • Οι πάπυροι όσων είχαν ορκιστεί τα έτη 2014, 2015 και 2016 επίσης βρίσκονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι προς παράδοση καθώς μένει να τεθούν οι υπογραφές από τους εκάστοτε Προέδρους του Τμήματος και τον Πρύτανη. Θα επανέλθουμε με νεότερη ανακοίνωση μόλις έχουμε τους παπύρους έτοιμους προς παράδοση.
  • Οι πάπυροι όσων είχαν ορκιστεί τα έτη 2017 και 2018 είναι υπό έκδοση και αναμένονται εντός του τρέχοντος έτους.

Διευκρινίζουμε/υπενθυμίζουμε πως η έκδοση των πτυχίων σε πάπυρο ήταν πρακτική του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας η οποία δεν εφαρμόζεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Συνεπώς όσοι έλαβαν ή θα λάβουν στο μέλλον πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ακολουθώντας το Πρόγραμμα Σπουδών είτε του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων είτε του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., θα λάβουν το πτυχίο τους στη νέα μορφή που δεν περιλαμβάνει εκτύπωση σε πάπυρο.