Την Τρίτη 19/01/2021 στις 10:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ομιλία μέσω τηλεδιάσκεψης από την κα Ιωάννα Τζανέτου, Global Cloud Solution Architect – Data & AI, Microsoft, όπου θα μιλήσει για τις τεχνολογίες Cloud της Microsoft, και τις εμπειρίες της στη Microsoft, ενώ θα ακολουθήσει ένα hands-on lab.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια του μαθήματος Σχεδίαση, Μελέτη και Υλοποίηση Δικτύων, αλλά μπορούν να την παρακολουθήσουν και όποιοι φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος επιθυμούν.

Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa42df911c4074a27842f546c32123f08%40thread.tacv2/1610576409016?context=%7b%22Tid%22%3a%22cb62fe3a-db7b-42ce-8c4e-d2a2af74d141%22%2c%22Oid%22%3a%22c9b0107e-b6a5-43ea-ac67-1c90e83a493a%22%7d

Προτείνεται να έχετε την κάμερά σας ανοιχτή κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης ώστε να είναι η συμμετοχή σας πιο διαδραστική.

Για το hands-on lab γραφτείτε στο Azure for students (πατώντας το κουμπί Activate): https://azure.microsoft.com/en-us/free/free-account-students-faq/
Λοιπές οδηγίες θα σας δοθούν στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

Παναγιώτης Κόκκινος
Επίκουρος Καθηγητής