Σας ενημερώνουμε για τη νέα απόφαση αναστολής της δια ζώσης πρακτικής άσκησης φοιτητών έως τη Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους μέσω τηλεργασίας συνεχίζουν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.

ΦΕΚ νέας απόφασης αναστολής της δια ζώσης πρακτικής