Σε όλους τους φοιτητές του Πανεπιστημίου έχει αποδοθεί ένας νέος ιδρυματικός λογαριασμός email στη πλατφόρμα G-Suite της Google, ο οποίος έχει τη μορφή username@go.uop.gr, όπου username είναι το όνομα χρήστη που έχετε στον ιδρυματικό λογαριασμό της νέας υποδομής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Παρακαλούμε να ενεργοποιήσετε άμεσα τον ιδρυματικό λογαριασμό σας στην πλατφόρμα G-Suite. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί (με τη χρήση προγράμματος περιήγησης, π.χ. FireFox, Chrome κλπ.) να μεταβείτε στη διεύθυνση http://mail.go.uop.gr/ και να συμπληρώσετε τα στοιχεία του ιδρυματικού λογαριασμού σας (username/password). Με την επιτυχή καταχώρησή τους θα σας δοθεί πρόσβαση στο Gmail, αλλά και σε πολλά εργαλεία της πλατφόρμας G-Suite, όπως Drive, Docs, Meet, Forms, Calendar, Sheets, κλπ.

Σημειώνουμε ότι εφεξής η επικοινωνία των φοιτητών με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τους καθηγητές, τις διοικητικές υπηρεσίες και την Γραμματεία θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από το νέο ιδρυματικό σας email username@go.uop.gr
Τον νέο ιδρυματικό λογαριασμό σας μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε όποια ψηφιακή υπηρεσία παρέχεται και εκτός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην οποία καλείστε να επιλέξετε οικείο φορέα ειδικότερα: ‘Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – uop.gr’