Ο φοιτητής πρέπει κατά τη δήλωση των συγγραμμάτων να επιλέγει ΜΟΝΟ συγγράμματα για τα μαθήματα που έχει δηλώσει στην τρέχουσα δήλωση εξαμήνου. Το σύστημα διασταυρώνει στο τέλος κάθε εξαμήνου τη δήλωση μαθημάτων με την αντίστοιχη δήλωση συγγραμμάτων και ζητά από τους φοιτητές να επιστρέψουν τα συγγράμματα για τα οποία δεν υπάρχει δήλωση του αντίστοιχου μαθήματος.

Η επιστροφή των λανθασμένων επιλογών γίνετε στα Σημεία Διανομής.

Μετά το πέρας της προθεσμίας, η επιστροφή μπορεί να γίνει και στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος, αρκεί το σύγγραμμα να είναι σε άριστη κατάσταση και γίνεται δεκτό εάν ΔΕΝ υπάρχουν αρκετά αντίτυπα στη συλλογή.

Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα στο φοιτητή να δώσει το σύγγραμμα που δε δικαιούται μέσω του προγράμματος “Εύδοξος+”. Το εθελοντικό πρόγραμμα “Εύδοξος+” αφορά στην ανταλλαγή χρησιμοποιημένων συγγραμμάτων μεταξύ φοιτητών του ίδιου Τμήματος. Οι φοιτητές που είτε παραλαμβάνουν είτε παραδίδουν χρησιμοποιημένα συγγράμματα μέσω του “Εύδοξος+”, πιστώνονται στο λογαριασμό τους πιστωτικές μονάδες από την ανταλλαγή των συγγραμμάτων. Οι πιστωτικές μονάδες αθροίζονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ελεύθερη απόκτηση άλλων μη χρησιμοποιημένων συγγραμμάτων μέσα από τη λίστα του “Εύδοξος” του Τμήματός τους.