Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος, στις 17.3.2022, σας ενημερώνουμε πως:

Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος που έχουν αναλάβει θέμα πτυχιακής εργασίας με συνεπιβλέποντα τον κ. Θεόφιλο Χρυσικό, να επικοινωνήσουν με το μέλος ΔΕΠ του τμήματος που είχε οριστεί ως επιβλέποντας, ώστε να προχωρήσουν με την πτυχιακή εργασία που έχουν ήδη αναλάβει.