Σε ό,τι αφορά στα θέματα που συζητήθηκαν στη Συνέλευση του Τμήματος, στις 17.2.2022, σας ενημερώνουμε πως:

Η έναρξη των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 ορίστηκε στις 28 Φεβρουαρίου 2022.