Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές να προσθέσουν το email τους στο λογαριασμό που διαθέτουν στο Eclass για να λαμβάνουν τις ανακοινώσεις των διδασκόντων.