Σε συνέχεια της από 1/4/2021 ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος με θέμα «Ενημέρωση 19ης Συνέλευσης Τμήματος 1.4.2021», σας ενημερώνουμε ότι από 2/4/2021 μέχρι και 11/4/2021 θα μπορείτε μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας να κάνετε τη δήλωση των νέων προσφερθέντων μαθημάτων καθώς και των μαθημάτων αντί πτυχιακής εργασίας.