Από τη Δευτέρα 19 Απριλίου το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας δε θα είναι διαθέσιμο για κανένα χρήστη (διδάσκοντες και φοιτητές) λόγω προγραμματισμένων εργασιών.

Οι υπόλοιπες υπηρεσίες, όπως το Eclass, θα λειτουργούν κανονικά.

Οι εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί ως την Παρασκευή 23 Απριλίου.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.