Σας ενημερώνουμε για τις νέες αποφάσεις αναστολής της δια ζώσης πρακτικής άσκησης φοιτητών έως τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους μέσω τηλεργασίας, συνεχίζουν μέχρι την άνω ημερομηνία.

Να σημειωθεί ότι η αλλαγή της κατάστασης της πρακτικής σας, από αναστολή σε εξ αποστάσεως (αν επιθυμείτε), από εξ αποστάσεως σε αναστολή (για οποιονδήποτε λόγο) ή από αναστολή / εξ αποστάσεως σε δια ζώσης (όταν μας επιτραπεί) θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση μαζί μας.