Σας ενημερώνουμε για τις νέες αποφάσεις αναστολής της δια ζώσης πρακτικής άσκησης φοιτητών έως τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Οι φοιτητές που πραγματοποιούν την πρακτική τους μέσω τηλεργασίας συνεχίζουν μέχρι την άνω ημερομηνία