Σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές όλων των ετών θα πρέπει να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικά ανανέωση εγγραφής και δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 έως και τις 21/03/2021.

Για τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, τα οποία δεν προσφέρονται, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να τα αντικαταστήσουν επιλέγοντας υποχρεωτικά μαθήματα άλλης κατεύθυνσης του ίδιου εξαμήνου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου εξεταστούν σε μη δηλωθέντα μαθήματα, δε θα καταχωρείται η βαθμολογία τους.

Μετά το τέλος των δηλώσεων δε θα γίνεται καμία αλλαγή στη δήλωση.