Επισυνάπτεται ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΕΙ Πελοποννήσου» (ΕΣΠΑ).

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων 28/02/2021.

Ανακοίνωση