Στο πρόγραμμα μαθημάτων έχει προστεθεί το μάθημα Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν επιλέξει το μάθημα να ανατρέξουν στο eclass και να το εντοπίσουν (ενότητα μαθήματα παλαιότερων ετών) ώστε να παρακολουθούν από τις ανακοινώσεις τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος.