Πατήστε εδώ για να δείτε το πρακτικό αξιολόγησης.

Τυχόν ενστάσεις θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.