Φοιτητές/τριες που επλήγησαν με οποιοδήποτε τρόπο από τα πρόσφατα καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα στη χώρα μας, μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του τμήματος για τη διευκόλυνσή τους όσον αφορά σε θέματα εγγραφών (πρωτοετών) ή άλλων αναγκών/θεμάτων καθώς και με τους διδάσκοντες καθηγητές τους σχετικά με την τρέχουσα περίοδο των εξετάσεων.