Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 ορίστηκε για τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023.