Η Προσωρινή Συνέλευση του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μάθημα Πληροφορική και Κοινωνία δεν θα διδαχθεί στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023, αποφάσισε να επιτραπεί στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που το είχαν επιλέξει η αντικατάστασή του με άλλο μάθημα του 8ου εξαμήνου μέσω της ακόλουθης διαδικασίας:

Φοιτήτριες και φοιτητές επί πτυχίω, δηλαδή σε εξάμηνο μεγαλύτερο από το 8ο, μπορούν να αποστείλουν email στη Γραμματεία (ds-secr@uop.gr) με τίτλο «Αντικατάσταση μαθήματος Πληροφορική και Κοινωνία», αναφέροντας το μάθημα εαρινού εξαμήνου με το οποίο επιθυμούν να το αντικαταστήσουν.

Φοιτήτριες και φοιτητές μικρότερων εξαμήνων μπορούν να αποστείλουν email στη Γραμματεία (ds-secr@uop.gr) με τίτλο «Αντικατάσταση μαθήματος Πληροφορική και Κοινωνία», αναφέροντας το μάθημα του 8ου εξαμήνου με το οποίο επιθυμούν να το αντικαταστήσουν.

Η προθεσμία για την αποστολή του μηνύματος είναι η Τρίτη 23 Μαΐου.