Σύμφωνα με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, καλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές (από 9ο εξάμηνο και πάνω) να δηλώσουν τα οφειλόμενα μαθήματα χειμερινού εξαμήνου από 15/05/2023 έως και 26/05/2023.

Για την καταχώριση των δηλώσεών θα χρησιμοποιήσετε το νέο πληροφοριακό σύστημα Universis: https://unistudent.uop.gr

Μετά το τέλος της περιόδου των δηλώσεων δε θα γίνεται καμία αλλαγή στη δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι φοιτητές στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου εξεταστούν σε μη δηλωθέντα μαθήματα, δε θα καταχωρείται η βαθμολογία τους.