Η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Αμφιθέατρο «Βαλιώτη».

Η προσέλευση στο χώρο της τελετής θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μισή ώρα νωρίτερα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ορκωμοσία είναι να έχουν τακτοποιηθεί οι εκκρεμότητες (εφόσον υπάρχουν) με τις Υπηρεσίες του Τμήματος:

  • Βιβλιοθήκη (εάν οφείλονται βιβλία)
  • Επιστροφή της ακαδημαϊκής ταυτότητας (ΠΑΣΟ) ή σε περίπτωση απώλειας, δήλωση απώλειας στη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην τελετή θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία αίτηση συμμετοχής. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα κατατίθενται ηλεκτρονικά.

Πατήστε εδώ για να καταθέσετε την αίτησή σας.

Με την αποστολή της αίτησής σας θα λάβετε, στη διεύθυνση email που θα δηλώσετε, αποδεικτικό κατάθεσης και αντίγραφό της.

Η περίοδος κατάθεσης αίτησης συμμετοχής στην ορκωμοσία είναι από 10/4/2023 έως και 28/4/2023.