Σύμφωνα με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, η περίοδος δηλώσεων μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ορίστηκε από τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 έως και την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023.

Για την καταχώριση των δηλώσεών σας θα χρησιμοποιήσετε το νέο πληροφοριακό σύστημα Universis, https://unistudent.uop.gr

Μετά το τέλος της περιόδου των δηλώσεων δε θα γίνεται καμία αλλαγή στη δήλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι φοιτητές στην εξεταστική του εαρινού εξαμήνου εξεταστούν σε μη δηλωθέντα μαθήματα, δε θα καταχωρείται η βαθμολογία τους.

Πατήστε εδώ για να δείτε οδηγίες υποβολής δηλώσεων μαθημάτων.