Τη Δευτέρα 6/3 στις 13:00 θα γίνει παρουσίαση των ακόλουθων πτυχιακών εργασιών:

Στυλιανός Ζανέτης, QoE-based αξιολόγηση εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (AR/VR) στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παρασκευή Χατζηδάκη, Τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στη ναυσιπλοΐα.