Πατήστε εδώ για την ανανεωμένη έκδοση του ωρολόγιου προγράμματος μαθημάτων.

Για την έναρξη τoυ μαθήματος “Πληροφορική και Κοινωνία” θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.