Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο Βαλιώτη του τμ. Ψηφιακών Συστημάτων ημερίδα, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου ENGINE, που οργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (EDUMOTIVA) με αντικείμενο την on-line διδασκαλία Ηλεκτρονικών, Μικροελεγκτών και Προγραμματισμού.

Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση που μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές όλων των εξαμήνων.