Την Παρασκευή 17/2 στις 13:00 θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή Ι. Πανατζόπουλου με θέμα: “Δημιουργία διαδραστικού χάρτη με χρήση ανοιχτών τεχνολογιών”.