Σύμφωνα με απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος, η έναρξη των μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 ορίζεται για την Τρίτη 28η Φεβρουαρίου 2023.