Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων.

Ανακοίνωση.