Την Παρασκευή 9/12/2022 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας του φοιτητή  Γεώργιου Κλαδούρη με θέμα “Σχεδίαση και υλοποίηση οχήματος κατευθυνόμενου μέσω φωνητικών εντολών”.