Την Παρασκευή 02/12/2022 στις 13:00 θα γίνει παρουσίαση της εργασίας του φοιτητή Φίρμπα Ευάγγελου με τίτλο: Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με χρήση του Συστήματος Διαχείρισης Περιεχομένου WordPress.