Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων τα έτη 2019–2020 και 2020–2021, πως οι προϋποθέσεις για τη λήψη πτυχίου αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα 25 του Οδηγού Σπουδών (εδώ) και ισχύουν ως έχουν.