Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τις φοιτήτριες και τους φοιτητές πως σύμφωνα με τον ενημερωμένο κανονισμό πτυχιακών (εδώ) και όπως αναφέρεται στον οδηγό σπουδών (εδώ), η μόνη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχιακής εργασίας είναι οι φοιτήτριες και οι φοιτητές να είναι στο έβδομο εξάμηνο ή μεγαλύτερο.