Την Παρασκευή 21/10/2022 στις 13:00 θα γίνει παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας της φοιτήτριας Γεωργίας Τσιμικλή με τίτλο: “Η συμβολή της πληροφορικής και του υπολογιστικού νέφους στον τομέα της υγείας”.